Módszerünk

Általunk kidolgozott oktatási struktúránk neve: MEMOKRI. Az elnevezés módszerünk alappilléreinek kezdőbetűiből áll össze (Mérhető - Egyéni - MOtiváló - Készségfejlesztő - Rugalmas - Innovatív). A betűszó a mimikri képességre utal. Hiszünk benne, hogy a sikeres vállalati nyelvoktatás egyik legfontosabb kritériuma a céges környezethez való alkalmazkodás.

MÉRHETŐ

Személyre szóló programterv biztosítja a pontos értékelést.

Minden diáknak személyre szóló programtervet állítunk össze. Az értékelések által egyúttal a módszer hatékonyságát is mérjük az adott környezetben. A folyamat az alábbiak szerint épül fel:

  • Szintfelmérés és egyéni igényfelmérés
  • Egyéni programterv összeállítása
  • Szintkezdő teszt írása
  • A program elkezdése
  • Minden órán: jelenléti ív vezetése
  • Havonta: készségek fejlődésének tesztelése + teszteredmények közös kiértékelése, riportálás
  • Csoportos "vállalati meeting szimulációk" (videóval rögzítve, a beszédkészség fejlődésének mérésére)
  • Motivációs beszélgetés az oktató és tanulói között
  • A vezetőség felé szóbeli értékelés a diákok teljesítményéről
  • Szintzáró teszt + kiértékelés

EGYÉNI

Nincsenek különböző szintű csoportok.

Nincsenek különböző szintű csoportok - a tanulók egyéni oktatásban részesülnek. A módszer kiküszöböli a csoportban való tanulás összes hátulütőjét (limitált kommunikációs lehetőségek, a tanagyag rugalmatlansága, lemaradások, stb.) Egy 60 perces tanórán egyszerre legfeljebb négy tanuló vesz részt. Az oktató szimultán oktatja őket, és minden részfeladatnál ellenőrzést végez, valamint elsősorban vele végzik a kommunikációs feladatokat is.
A módszer ötvözi az egyéni feladatmegoldást a páros és kiscsoportos interakciókkal. Hasonló szintű tanulók esetén a kommunikációs feladatok közösek is lehetnek. Alkalmazkodunk a diákok céljaihoz: az írás - olvasás - hallás - és beszéd-készségeik fejlesztését szolgáló feladatok mennyiségét arányosan alakítjuk ki.

MOTIVÁLÓ

A tanulók élő tudás birtokába jutnak, fejlődésüket maguk is érzékelik.

Az egyéni oktatás egyfelől lehetőséget teremt az eltérő intenzitású tanulásra, valamint kiküszöböli a lemaradást. Tapasztalatunk szerint sok tanuló veszíti el tanulási kedvét azért, mert a hagyományos nyelvtanfolyam csoportja lassabb vagy gyorsabb ütemben halad, mint az számára kényelmes volna. Szintén gyakori a hiányzás miatti lemaradás demotiváló hatása. A mi módszerünkben ezek a problémák nem merülnek fel.
A tanulók élő tudás birtokába jutnak. A folyamatos kisebb-nagyobb kihívások, kommunikációs szimulációk és tesztek által konkrét célokat tűznek ki maguk elé. Fejlődésüket maguk is érzékelik, gyakran kapnak tudásukról visszajelzést.

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Önellenőrzéssel és a gátlások leküzdése során maradandó tudást érünk el.

Önállóságra, önellenőrzésre tanítunk. Első körben a diákok önmagukat ellenőrzik, ezután csatlakozik az oktató. Lehetőségük nyílik megérteni hibáiknak eredőjét. (Az önállóan felfedezett helyes megoldások maradandóbbak az emlékezetben.) Tanáraink a diákokat inkább rávezetik tévedéseikre, mintsem közölnék a helyes válaszokat.
Továbbá úgy hisszük, alapszintű, kezdő nyelvtanulókkal is érdemes az adott idegen nyelven beszélni, hogy minél hamarabb elsajátítsák az értés készségét. Ezzel a megszólaláshoz fűződő gátlásokat is segítünk leküzdeni. Egy- egy fejezetben elsajátított tudásanyag újra és újra visszatér. Így maradandóbb tudást érünk el!

RUGALMAS

Időpont-foglalásra és -módosításra is lehetőséget biztosítunk.

A tanulóknak - létszámtól függően - néhány órás idősávokat biztosítunk tanulásra, amelyek közül szabadon tudnak választani, ily módon idomulunk a céges környezethez. Megosztunk egy online órarendet, amiben időpont-foglalásra és -módosításra is adott a lehetőség, így tudnak a tanulók idősávokat cserélni egymás közt, ha szükséges.
(Pl.: Oktatónk 9:00-13:00 között van jelen az adott cégnél. Ezekben az idősávokban (egy idősáv 60 perc) tanulhatnak a diákok angolul a helyszínen. Ha valaki 9:00-re szokott járni, ám az egyik héten egyéb elfoglaltság miatt csak 12:00-re tud menni, és ebben az esetben egy 12:00-re járó kollégával idősávot cserél, nem kell órát kihagynia.)
Céges környezetben, tapasztalatunk szerint ez a rugalmasság nagyon sokszor hasznos, a diákok által nagyra értékelt előnye módszerünknek.

INNOVATÍV

Saját fejlesztésű programkönyvvel támogatjuk a formabontó oktatási struktúrát.

Minden területen igyekszünk a maximumot nyújtani tanulóinknak és a vezetőségnek egyaránt. A jól mérhető és követhető struktúra az egyik alappillérünk. Meghatározó továbbá a formabontó egyéni és mégis csoportos oktatási struktúra, valamint a személyre szabott tananyag és az oktatás keretein belüli készség - és önállóság fejlesztés.
A tankönyv mellett egy általunk fejlesztett programkönyvvel is dolgozunk, ami az adott lecke tudásanyagának mélyítésére szolgál. Részletes információt a tananyagról és a programkönyvről itt olvashat.