Oktatóink

Tanáraink mesélnek pár gondolatban arról, számukra milyen kihívások rejlenek a nyelvoktatásban.

Könnyü Laura

némettanár

„A nyelvtanítás, ahogyan a nyelvtanulás is, izgalmas kihívás számomra. Célom, hogy megmutassam tanítványaimnak hogyan tudnak megszeretni s ezáltal kedvvel elsajátítani egy nyelvet és megismerni egy másik kultúrát. Legfontosabb, hogy ők is kihívásnak érezzék a tanulást.”

Az angol számomra kezdetektől fogva egy 'alteregó' volt: a nyelv lehetővé tette, hogy egy kicsit más legyek, mint mikor magyarul beszélek. Szeretem ezt az érzést másoknak is közvetíteni, és minden diákot arra sarkallok, hogy ha már tanulja, sajátítsa el, és használja.

Gremsperger Bence

angoltanár

„Számomra egészen a kezdetektől fogva fontos a tanulókkal kialakított személyes kapcsolat. Szeretem megismerni őket és élvezem azt a kihívást, hogy a tananyagot az Ő egyéni igényeikhez igazíthatom és ezáltal élvezetesebb tanulási élményt nyújthatok. Nagyon fontos számomra a közvetlenség, mert hiszem, hogy nyelvet tanulni a legjobban oldott, nyugodt légkörben lehet és szerintem ehhez a közvetlenség elengedhetetlen.”

Abban hiszek, hogy egy nyelvet legelőször megszeretni kell - amiben a játékos megoldások rengeteget segítenek - utána lehet csak megtanulni, mert a nyelvtanuláshoz elengedhetetlen a kitartás és a szorgalom.

Szabó-Szontágh Lúcia

angoltanár, IELTS vizsgafelkészítő

„Én kísérletező tanár vagyok, improvizációs színházi technikákat és drámapedagógiai módszereket építek be nyelvóráimba. Abban hiszek, hogy egy nyelvet legelőször megszeretni kell - amiben a játékos megoldások rengeteget segítenek - utána lehet csak megtanulni, mert a nyelvtanuláshoz elengedhetetlen a kitartás és a szorgalom. Nagyon fontos nekem, hogy tanulóim ne csak megtanulják, hanem megszeressék a nyelvet. Sosem elégszem meg az elég jóval, óra terveim, tanítási módszertanom folyamatosan frissítem. Egy nyelv sosem statikus, így mi sem lehetünk azok, alkalmazkodnunk kell környezetünkhöz, diákjaink igényeihez és képességeihez.”